FENNEC GUIDE - OSOBNÍ AUDIO PRŮVODCE

Audio v plné délce je dostupné zde na webu

info@pocketfennec.com

© 2019 by AG4Planet

Vycházky - Vídeň

Od sv. Štěpána na Michalské náměstí

Vídeň stojí na místě původního římského tábora Vindobona na severní hranici Římské říše. Původně provinční raně středověké město se stalo sídlem rodu Habsburků, kteří na sklonku středověku stanuli v čele nástupnické Říše římské a Vídeň tak učinili hlavním městem největší evropské říše až do Napoleonských válek. Po stopách příběhů jedné z nejdůležitějších metropolí evropské historie vás zavede i tato trasa. Průvodce vás provede starou Vídní od nejznámější dominanty města, katedrály sv. Štěpána, přes původně středověké město, které se ale od druhé poloviny 19. století zásadně modernizovalo. Svou paměť ale místa neztratila.

Začátek trasy: Katedrála sv.Štěpána

Jak se tam dostat: U-Bahn Stephansplatz + 1 minuta pěšky